top of page

Quyên tặng

icon-streamlabs.png

Mẹo cho tôi trên trang Mẹo StreamLabs của tôi qua PayPal và / hoặc thẻ Ghi nợ hoặc Thẻ tín dụng

1200px-UPI-Logo-vector.svg.png

Nếu bạn đến từ Ấn Độ và sử dụng UPI để thanh toán, bạn có thể gửi khoản đóng góp đến ID sau

rpy.xavisworlddonatexavi@icici

Thông tin chi tiết ngân hàng

Số tài khoản  2223330070327184

Tên người thụ hưởng  Thế giới Xavis

Mã IFSC  RATN0VAAPIS

Quyên tặng

Bitcoin

BitcoinQRCode.png

Mẹo cho tôi trên trang Mẹo StreamLabs của tôi qua PayPal và / hoặc thẻ Ghi nợ hoặc Thẻ tín dụng

Ethereum

EthereumQRCode.png

Address

0x2d46d7c8ef83194b22f308ce5110be54be70b62b

bottom of page