top of page

Về tôi

Tôi là một người sáng tạo kỹ thuật số, người muốn kể những câu chuyện kích thích tư duy cũng như những câu chuyện thú vị.

Tôi là người gốc Goa, Ấn Độ nhưng đã sống phần lớn cuộc đời ở Pune, Ấn Độ.

Tôi đã tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện tử và Viễn thông) tại Đại học Pune.

Tôi có kinh nghiệm về Internet vạn vật (IoT), hệ thống nhúng và công nghệ đám mây.

Để liên hệ, hãy truy cập trang Liên hệ.

bottom of page