top of page

Liên hệ

Kinh doanh, Tài trợ và PR

business@xavisworld.com

Bán hàng, trả lại và hoàn lại tiền

sales@xavisworld.com

 

Ý tưởng và đề xuất

ý tưởng@xavisworld.com

(Ý tưởng và đề xuất được gửi đến email này sẽ không được trả tiền)

Địa chỉ nhà

Nhà số 547, Sonaulim,

Shiroda, Ponda,

Goa - 403103

Ấn Độ

Điện thoại

+ 91-7972696440

bottom of page