top of page
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • TwitchLogo
 • DiscordLogo
 • RedditLogo
 • QuoraLogo
 • Pinterest
 • TikTok
 • Snapchat

Phim của tôi

Xavi's World

Xavi's World

Why do Youngsters Away from Home Suffer? | Sit Down Comedy by Xavi - Part 3

Why do Youngsters Away from Home Suffer? | Sit Down Comedy by Xavi - Part 2

Why do Youngsters Away from Home Suffer? | Sit Down Comedy by Xavi - Part 1

Dubai Chef Lost Job Twice... This is What He Did | Xavi's Vlogs | Indian Street Food

My Videos

Xavi

bí danh Xavier Gonsalves

Tôi là một người sáng tạo kỹ thuật số, người muốn kể những câu chuyện kích thích tư duy cũng như những câu chuyện thú vị.

Xavi's Merch
My Best Side

Mặt tốt nhất của tôi

Subscribe
xwbglogo.png

Đặt mua

Cảm ơn bạn đã gửi!

 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • TwitchLogo
 • DiscordLogo
 • RedditLogo
 • QuoraLogo
 • Pinterest
 • TikTok
 • Snapchat
bottom of page